Porady

Infolinia dla organizacji pozarządowych: 801 646 719

roefs_logo

Misją Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego jest pomoc w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w taki sposób, aby jak najlepiej służyły one rozwojowi regionów oraz poprawiały sytuację ich mieszkańców na rynku pracy.

Pomoc Regionalnych Ośrodków EFS jest bezpłatna!

Klientem Regionalnego Ośrodka EFS może być przedstawiciel każdej instytucji będącej projektodawcą EFS, mającej siedzibę lub oddział w regionie, na którym działa Regionalny Ośrodek EFS lub przedstawiciel instytucji mającej siedzibę w innym regionie, która planuje realizację projektu w danym regionie.

Priorytetową grupę klientów Regionalnych Ośrodków EFS stanowią:
1.    organizacje pozarządowe,
2.    szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne lub organy prowadzące,
3.    wszystkie podmioty będące projektodawcami do EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.

Regionalne Ośrodki EFS świadczą dla swoich klientów następujące usługi:
1.    Zachęcanie potencjalnych projektodawców do aplikowania o środki z EFS. Zidentyfikowanie potrzeb klienta Regionalnego Ośrodka EFS oraz udzielenie podstawowej informacji nt. funduszu.
2.    Usługa informacyjna nt. możliwości udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.
3.    Konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS.
4.    Pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS oraz przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.
5.    Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS.
6.    Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw.

Wszyscy projektodawcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia EFS, dzięki ośrodkom mogą:
•    uczestniczyć w szkoleniach z zakresu przygotowania projektów EFS, prowadzonych przez akredytowanych trenerów (m.in. z zarządzania projektem, jego monitoringu i kontroli finansowej),
•    uczestniczyć w szkoleniach  specjalistycznych, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS (np. problematyka rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń i poradnictwa zawodowego, edukacji, rozwoju lokalnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości),
•    skorzystać z pomocy doradców świadczących doradztwo bezpośrednie dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek w ramach Programu Kapitał Ludzki, albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów,
•    skorzystać z pomocy lokalnych animatorów, którzy wspierają lokalne inicjatywy współpracy, służą pomocą i inspiracją przy przekształcaniu pomysłów w dobre projekty oraz pomagają w diagnozowaniu lokalnych potrzeb i tworzeniu planów działania,
•    dokonać wstępnej oceny wniosków,
•    uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i seminariach promujących Europejski Fundusz Społeczny.

_________________________________________________________________________

fundacjarazem

Fundacja „Razem” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  zaprasza na bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania organizacji p

ozarządowych (NGO) zlokalizowanych na terenie powiatu złotoryjskiego.

W ramach działalności tzw. Inkubatora Organizacji w Złotoryi specjaliści oferują wsparcie z zakresu:
– pozyskiwania funduszy zewnętrznych (pisanie wniosków o dofinansowanie)
– księgowości NGO, rozliczania dotacji
– aspektów prawnych funkcjonowania NGO (pomoc prawnika w tworzeniu dokumentów)
– tworzenia planów działania, strategii, prowadzenia dokumentacji
– pomocy w założeniu organizacji pozarządowej – opracowanie dokumentów, procedura rejestracji
– indywidualnych potrzeb organizacji

Wszelkie dalsze informacje dostępne są pod numerem telefonu: 74 666 30 06
INKUBATOR ORGANIZACJI
ZŁOTORYJA
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 8/2

_________________________________________________________________________

logo

Oferujemy doradztwo i konsultacje z zakresu:

  • Aspektów formalno – prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych;
  • Przygotowania projektów do konkursów krajowych i zagranicznych;
  • Pozyskiwania środków;
  • Informowania o dostępnych szkoleniach;
  • Zarządzania finansowego w organizacji: formułowanie budżetów, rozliczanie dotacji, prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej;
  • Zarządzania organizacją i zarządzanie zasobami ludzkimi;

oraz

  • Zakładania organizacji;
  • Obowiązków rejestracyjnych i wypełniania formularzy;
  • Tworzenia statutu;
  • Współpracy między i wewnątrz-sektorowej.

Wsparcie techniczne/infrastrukturalne dla organizacji pozarządowych poprzez: stanowiska pracy z dostępem do sprzętu biurowego: drukarki, skanera, telefonu/faksu, internetu itp.

Kontakt

Adres Inkubatora:
Hotel Książęcy
ul. Dworcowa 9,
59-220 Legnica
Pok. nr 214 i 224
Telefon: +48 76 722 55 10

Godziny pracy Inkubatora:

Poniedziałek 14:00 – 20:00
Wtorek 10:00 – 16:00
Środa 10:00 – 16:00
Czwartek 12:00 – 18:00
Piątek 10:00 – 16:00

Animator Inkubatora Legnickiego:
Damian Stefaniak
Tel: +48 76 722 55 10
E-mail: legnicki.inkubatorNGO@flis.org.pl

Poniedziałek 12:00 – 20:00
Wtorek 08:00 – 16:00
Środa 08:00 – 16:00
Czwartek 10:00 – 18:00
Piątek 08:00 – 16:00
Doradca ds. rozliczeń:

Ewa Bancarzewska
Tel: +48 76 722 55 10
E-mail: legnicki.inkubatorNGO@flis.org.pl

Poniedziałek 12:00 – 18:00
Środa 11:00 – 16:00

Doradca ds. pozyskiwania funduszy:
Mariusz Radomyski
Tel: +48 76 722 55 10
E-mail: legnicki.inkubatorNGO@flis.org.pl

Wtorek 11:00 – 16:00
Czwartek 12:00 – 18:00

Wszelkich informacji o projekcie udziela Kierowniczka projektu:   Anna Bogucka tel.+48 (71) 793 23 24, E-mail: anna.bogucka@dfop.org.pl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s